We strûpe derûnder!

17.50

Gjalt de Groot, veldman en volksschrijver, opgegroeid in het waterland van de Lege Midden – om Grou, Warten en Earnewâld, schrijft over de strijd tegen het water. En over het leven van de mensen die daar woonden op hun boerderijen met legendarische namen als Luctor et Emergo, Laban, Cuba, Werklust en de Koaipleats.

We strûpe derûnder! is een tijdsdokument uit het volle leven van toen, beeldend beschreven voor de lezer van nu.

Auteur: Gjalt De Groot

Uitverkocht

Pin It on Pinterest