Kievitskoorts, over het rapen van kievitseieren en de kievitenvangst

17.50

Details

Kievitskoorts geeft een levendige beschrijving van de exploitatie van de kievit en de (sub)cultuur die daarmee samenhangt. Zowel de vogel zelf als zijn eieren waren jaren lang handelswaar. Eieren zoeken en rapen, de beleving in het veld en de prachtige verhalen van praktijkmensen, vormen het decor van een verhaal van neergang en hoop.

Door steeds intensiever gebruik van landbouwgrond en toenemende predatie, dreigt de kievit te verdwijnen. De erfenis van deze ‘kievitcultuur’ is van groot belang voor de toekomst van deze prachtige boerenlandvogel.

Pin It on Pinterest