Friese snakerijen

22.50

Kwabornamentiek in Friesland, invloed van elders en eigen interpretatie.

Johan ter Molen, de tweede hoogleraar die de door de Ottema-Kingma Stichting ingestelde bijzondere leerstoel voor toegepaste kunsten en kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft bekleed, heeft in de afgelopen jaren de invloed en de toepassing van de zogenoemde kwabornamentiek in Friesland bestudeerd. Bij dit onderzoek is niet alleen een veelheid aan opmerkelijke voorbeelden van dergelijke ornamenten aan het licht gekomen, maar is ook gebleken dat deze hier langer dan elders werden toegepast. De bewaard gebleven voorbeelden, die voor een deel in Friesland zelf zijn uitgevoerd maar die ook vanuit Amsterdam en andere centra werden aangevoerd, maken duidelijk dat het kwabornament hier in vrijwel alle materialen en technieken kan worden aangetroffen.

Auteur: Dr. Johan R. Ter Molen

3 op voorraad

Pin It on Pinterest